W Szkole Podstawowej w Chrobrzu rozstrzygnięty został konkurs na "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy". Do konkursu każda klasa zaprezentowała  jeden stroik.
 
Wyniki:
 
W kategorii  kl.0-III
1 miejsce  – kl.,,0’’
2 miejsce  – kl. I
3 miejsce  – kl. II, III
 
W kategorii  kl. IV – VI
1 miejsce – kl. V
2 miejsce  – kl.  VI
3 miejsce – kl. IV
 
Klasy otrzymały dyplomy , a wszystkie dzieci słodycze.
 
Źródło: SP Chroberz