W ramach reorganizacji struktur Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie z dniem 1 grudnia 2012 roku zostanie zlikwidowany Posterunek Policji w Złotej oraz Działoszycach. Mimo zmian organizacyjnych mieszkańcy będą mieli nadal zapewniony kontakt z dzielnicowym właściwym dla danego rejonu. Policjanci będą dostępni pod numerami telefonów alarmowych 997 lub 112 całą dobę. 

Proces reorganizacji obejmuje całe województwo świętokrzyskie a w tym powiat pińczowski. Jednym z założeń reorganizacji jest to, by na bazie oczekiwań społecznych, zapewnić całodobową służbę patrolową w miejscach, gdzie do tej pory funkcjonował posterunek i skrócić czas dotarcia na zgłaszaną interwencję.

Więcej mobilnych patroli w terenie to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Na ternie naszego powiatu od dnia 1 grudnia 2012 roku zostanie zlikwidowany Posterunek Policji w Złotej. Natomiast Posterunek Policji w Działoszycach zostanie przekształcony w Komisariat Policji. W związku z tą zmiana w rejonie gminy Działoszyce zostanie skierowana do służby większa ilość funkcjonariuszy.

W gminie Złota powstanie punkt przyjęć interesantów, gdzie dzielnicowy będzie spotykał się ze społeczeństwem dwa razy w tygodniu: we wtorek i czwartek, godz. 9:00 – 13:00.

Źródło: www.pinczow.swietokrzyska.policja.gov.pl