8 lipca o godz.14:00 na placu przy remizie OSP Niegosławice rozpocznie się Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy. Od godz. 14 na placu przy OSP wystąpią: Kapela "Olbryszanie", Waldemar Nowak - instrumentalista, Kapela Maćka Sobonia "Ponidzie", Kapela "Buskowianie", Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Kapela "Pierzchniczanie", Kapela "Moskorzewianie", Kapela "Lasowiacy", Kapela Adama Kocerby "Działoszacy", Kapela Mirosława Piaseckiego oraz Kapela Czesława Wojsława. Od godz. 19 - zabawa taneczna pod gwiazdami. Atrakcje dla dzieci - karuzela, zjeżdżalnie, konkursy itp. Dla dorosłych - pełny wyszynk. Prowadzenie: Adam Ochwanowski i Wojciech Jurewicz. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

Zapraszają: Adam Jarubas - Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach, Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Patronat: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Jan Moskwa - Starosta Pińczowski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Wspierają nas: Jacek Koźlecki - Dolina Nidy Sp. z o. o., Leszek Irla - Kopalnia Gipsu Leszcze S.A., Henryk Milcarz - Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., Ireneusz Janik - FABET S.A. Kielce, Jan Wojas - BUDWOJ Pińczów, Krzysztof Legawiec - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Jan Matejkiewicz - Bank Spółdzielczy w Kielcach, Janina Wieczorek - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie, Władysław Podraza - Agropole, Krzysztof Dziekan, Urszula Salwierak, Piotr Różalski, Marek Cichoński, Arkadiusz Jędrzejczyk, Ryszard Cham, Piotr i Wojciech Bryła, Jerzy Miernowski. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy!

http://palac.chroberz.info/