Bardzo źle wypadła w tym roku matura w województwie świętokrzyskim. Zdało ją 78,3 procent maturzystów, przy średniej krajowej 80 procent. Najgorzej wypadł powiat pińczowski gdzie zdało 57,8 procent, najlepiej ostrowiecki 85,8.

Oto zdawalność w poszczególnych powiatach, od najlepszego do najgorszego.

- ostrowiecki 85,8 procent
- opatowski 82,8 procent
- skarżyski 82,3 procent
- włoszczowski 81,4 procent
- konecki 80,5 procent
- Kielce-miasto 80,2 procent
- buski 80,1 procent
- jędrzejowski 76 procent
- staszowski 75,4 procent
- starachowicki 74,2 procent
- sandomierski 72,6 procent
- kazimierski 69,9 procent
- kielecki ziemski 69,2 procent
- pińczowski 57,8 procent

W poniedziałek będą opublikowane wyniki poszczególnych szkół. 

 Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Echo Dnia