Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi zaprezentowała wyniki jakie osiągnęli uczniowie ze sprawdzianu szóstoklasisty. Średnia punktowa dla województwa świętokrzyskiego to 22,33. Powiat pińczowski uzyskał średnią 21,52 punktów na 40 możliwych. Natomiast gmina Złota - 19,54. Zdecydowanie najlepszy wynik w naszej gminie uzyskała Szkoła Podstawowa w Miernowie – 23,33, co jak widać jest powyżej średniej wojewódzkiej. 

Gmina Złota – zdających 37, średnia 19,54

  • Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych Złota - 20 zdających - średnia punktowa 18,50.
  • Szkoła Podstawowa w Chrobrzu - 8 zdających - średnia punktowa – 17,88.
  • Szkoła Podstawowa imienia Jana Jasińskiego w Miernowie - 9 zdających - średnia punktowa 23,33.

Autor: PB. Źródło: własne, OKE Łódź