W minionym tygodniu na terenie gminy Złota dokonano aktów wandalizmu. Sprawcy uszkodzili 11 znaków drogowych oraz dwa lustra, które umiejscowione były przy drogach powiatowych i gminnych. Straty, które z tego tytułu poniósł samorząd gminny i powiatowy są znaczne. Dzięki funkcjonariuszom z Posterunku Policji w Złotej sprawców szybko zidentyfikowano. Poniosą oni teraz zasłużoną i adekwatną karę za swoje bezmyślne zachowanie. Fakt ten pokazuje, że jednak czyny takie nie są wcale anonimowe, jak wiele osób myślało, a kary dotkliwe. 

Źródło: gminazlota.pl Zdjęcia: Posterunek Policji w Złotej