Szkoła Podstawowa w Chrobrzu znalazła się na „Świętokrzyskiej Mapie Inicjatyw” stworzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach Roku Szkoły z Pasją. Znalazły  się na niej akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły i polegają na współpracy z wieloma grupami środowisk szkolnych. Celem współpracy jest zachęcanie uczniów do aktywności obywatelskiej przyczyniającej się do tego, że szkoła staje się miejscem, w którym  uczniowie rozwijają swoje zdolności i pasje. 

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu wraz z Biblioteką Publiczną w Chrobrzu zrealizowała projekt pod nazwą „Cztery pory roku: jesień/zima/wiosna/lato w poezji dziecięcej”, który również relacjonowaliśmy w naszym serwisie. W działania zaangażowane były dzieci z klasy „0” oraz przedszkolaki. Zapraszano do współpracy również absolwentów szkoły muzycznej.

Adresatami działań byli rodzice, dziadkowie, uczniowie oraz lokalna społeczność.

Na „Świętokrzyskiej Mapie Inicjatyw” spośród wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, stowarzyszeń oraz fundacji znalazły się tylko 15 podmiotów, w tym SP Chroberz. Gratulujemy!

Źródło: własne