W związku z licznymi zgłoszeniami przez rolników faktu wymarznięcia roślin ozimych prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie upraw do wyszacowania strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania 2011/2012 na terenie Gminy Złota. Zgłoszenia tego prosimy dokonać na formularzu zgłoszenia szkód (Formularz do pobrania w Urzędzie Gminy, u Sołtysów lub w rozwinięciu artykułu w postaci elektronicznej). Wypełniony i podpisany formularz prosimy o pozostawienie w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej do 30.04.2012. Powyższe zgłoszenie jest niezbędne do uzyskania protokołu i opinii strat w przypadku stwierdzenia przez wojewodę wystąpienia zjawiska atmosferycznego wywołującego szkody w gospodarstwach rolnych.

Więcej informacji na stronach:

Źródło: ARiMR, UG Złota