Miło nam zaprezentować na łamach naszego serwisu kolejny artykuł naszego krajana majora Andrzeja Szostaka, który pełni służbę w Sekcji Wychowawczej Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.  >>Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wyznaczony został płk Wiesław Mitkowski. W Kielcach odbyła się uroczystość przekazania obowiązków.
 
Obowiązki nowemu komendantowi przekazał ppłk Ryszard Bernat, który w ostatnim okresie dowodził kieleckim Centrum. W trakcie uroczystości gen. bryg. Marek Mecherzyński podziękował  ppłk. Bernatowi za właściwe dowodzenie Centrum, a nowemu komendantowi życzył pomyślnej realizacji podjętych zadań szkoleniowych i wychowawczych, a także osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy. Słowa podziękowania skierował także do żołnierzy i pracowników Centrum. W swoim wystąpieniu gen. bryg. M. Mecherzyński podkreślił, że Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zajmuje istotne miejsce wśród ośrodków szkolenia Wojsk Lądowych.
 
Przygotowanie żołnierzy i pracowników wojska do udziału w operacjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz misji obserwacyjnych poza granicami kraju to odpowiedzialne zadanie, które – jego zdaniem - Centrum realizuje wzorowo.

Podczas uroczystości w imieniu Ministra Obrony Narodowej za długoletnią, wzorową służbę w Wojsku Polskim gen. bryg. Marek Mecherzyński uhonorował płk. Wiesława Mitkowskiego złotym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
***

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przejęło dotychczasowe zadania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych i Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC). Jednostka odpowiada m.in. za: przygotowanie żołnierzy i pracowników wojska do służby w dowództwach i sztabach NATO, Unii Europejskiej, ONZ oraz w organizacjach międzynarodowych w ramach polskich kontyngentów wojskowych, misji obserwacyjnych. Ponadto Centrum wydziela komponent CIMIC w ramach misji PKW ISAF do Afganistanu, żołnierzy do Sił Odpowiedzi NATO oraz Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Centrum współpracuje w zakresie szkolenia z uczelniami cywilnymi, policją, Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostki GROM, Ośrodkiem Studiów Wschodnich.

Tekst: Andrzej Szostak
Foto: archiwum Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych