Urząd Gminy w Złotej informuje, że usługę w zakresie odbioru zwłok zwierzęcych (padliny) na terenie gminy Złota, bezpłatnie świadczy Firma: PUNKT ZBIORCZY PADLINY, 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 87 siedziba ul. ks. K. Biernackiego 17 . tel: (041) 3942706, kom. 692364361.

W przypadku padłych zwierząt, jego posiadacz zgłasza osobiście ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel: (041)  3577463, kom. 691676446 ) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie tel: (41) 3577920.

Usuwanie zwłok zwierzęcych w inny sposób niż za pośrednictwem uprawnionej jednostki jest zabronione i karalne.

Źródło: UG Złota