Komputer dla dziecka rolnika: jak wypełnić wniosek? Jak wyliczyć łączny dochód uzyskany przez rodzinę i dochód na jej członka? Co dołączyć do wniosku, by był kompletny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w instrukcji.
Sprawdź warunki, pobierz wniosek i skorzystaj: https://cutt.ly/ehPBQwe