ZAPRASZAMY NA VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY ŚCIEŻKAMI JANA MOSKWY PO POWIECIE PIŃCZOWSKIM - 24 czerwca 2023r. (sobota) start godz.13.00.

Zachęcamy do zapisów na rajd wcześniej - osobiście w Hali Widowiskowo- Sportowej w godz. 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku – celem wypełnienia oświadczeń.

Trasa VIII rajdu
1. (dystans 39,7 km) rozpoczynającego się o godz. 15.00, prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka –ul. Republiki Pińczowskiej do drogi wojewódzkiej Nr 766 następnie ul. Legionistów i drogą wojewódzką Nr766 w kierunku Michałowa do stacji paliw(Przewidywany czas zajęcia drogi 15.05 – 15.22), następnie drogą do Pawłowic, dalej drogą (0178T) do skrzyżowania z drogą do Jelczy Małej w kierunku Zagajówka następnie drogą (0191T) w kierunku Wrocieryża, drogą (0181T) do Sędowic następnie dalej droga gminną do drogi (0178T) w kierunku Wrocieryża następnie w drogę gminną do Tura Dolnego w kierunku Pawłowic przez Businę Kwasków do drogi w kierunku Pińczowa, następnie drogą (o168T) do ronda w Pińczowie i z Republiki Pińczowskiej w ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej.

Zapisy w dniu rajdu od 12.30 do 14.30

Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi społecznych poprzez rekreację,
3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku,
4. Propagowanie zasad ruchu drogowego oraz właściwego zachowania na drodze wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Warunki uczestnictwa:
1.Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny w hali widowiskowo - sportowej.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zapisu na rajd w biurze organizatora – wypełnienie oświadczeń
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

rajd