Choć nie było prawdziwego ogniska, nie zabrakło nauki harcerskich pieśni, wspólnych zabaw i gry w podchody. Drużyna harcerska, działająca przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu w nocnym biwaku.

Biwak harcerski był w planach już od jakiegoś czasu. Zorganizowała go Anna Steckiewicz, nauczycielka wychowania fizycznego w szkole w Chrobrzu, a także dyrektor Gabriela Kłap oraz inni nauczyciele: Waldemar Kucięba, Urszula Wodolska, Anna Dracz, Marzena Gawłowska, Renata Magdziarz i Małgorzata Stępień. Dodatkowo w organizację włączyła się Monika Bochniak, mama dziewczynki, która należy do drużyny.

Harcerze spotkali się o godzinie 18 w szkole, wyposażeni w strój sportowy, dres i śpiwór. Pierwsza część biwaku była typowo sportowa. Rozpoczęto zajęciami sportowo - rekreacyjnymi na sali gimnastycznej. Przeplatano je wspólnym śpiewaniem. Nauczyciele opowiadali też młodym druhom o swoich przygodach, związanych z harcerstwem. Młodzi druhowie dowiedzieli się także czym jest tak zwane puszczanie iskierki w kręgu. Nie zabrakło też podchodów. Warsztaty też były Druga część biwaku była typowo warsztatowa. - Każdy zastęp wykonał swój totem i kartkę do kroniki drużyny. Zajęliśmy się także programem artystycznym na Andrzejki, 150 rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego i na Boże Narodzenie - mówi Anna Steckiewicz. Dla harcerzy zorganizowano także gawędę, apel oraz podsumowanie biwaku, podczas, którego wręczono im nagrody i dyplomy dla każdego zastępu. Dwa miesiące Drużynę harcerską w Szkole Podstawowej w Chrobrzu reaktywowano 18 września tego roku. Obecnie należy do niej 16 uczniów tamtejszej szkoły. Są to przeważnie uczniowie starszych klas.

Autor: Agata Chrobot, Echo Dnia

Harcerze Chroberz

Harcerze Chroberz

Harcerze Chroberz

Harcerze Chroberz