Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do okazanie troski nie tylko grobom naszych bliskich, ale również wielu bezimiennym mogiłom na naszych cmentarzach. Uczniowie klas IV TR i IV TŻ Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu wykonali najcięższe prace porządkowe wokół mogił żołnierskich i uporządkowali teren wokół nagrobków ks. Kubackiego i Szmejdzińskiego, którymi od wielu lat się opiekują.

Do porządkowania włączyli się również uczniowie Szkoły Podstawowej, wykonując dalsze prace porządkowe na mogiłach żołnierzy i kolejnych bezimiennych grobach.

Źródło: ZSCKR Chroberz

porządkowanie cmentarza

porządkowanie cmentarza

porządkowanie cmentarza