W nocy z niedzieli na poniedziałek zmarł starosta pińczowski. Śmierć przyszła w nocy, podczas snu.

Jan Moskwa miał 56 lat, starostą pińczowskim był pierwsza kadencję, wcześniej przez trzy kadencje pełnił funkcję wicestarosty pińczowskiego. Był prezesem zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pińczowie oraz szefem Ludowych Zespołów Sportowych w powiecie pińczowskim. Był także w przeszłości radnym Sejmiku Wojewódzkiego, przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego.

Był absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Jednym z jego hobby był sport. Na zdjęciu podczas Halowych Mistrzostw Powiatu Pińczowskiego w Kijach, podczas których Strzelec zdobył 1 miejsce, a Starosta sparwdzał umiejętności naszego bramkarza.

Mieszkał w Pińczowie. Pozostawił żona Irenę, dwóch dorosłych synów.

Źródło: własne, echo dnia