Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu ogłasza nabór na nadchodzący rok szkolny 2012/13, na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych, w zakresie kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej (w miejsce dawnej Szkoły Policealnej).

W następnym roku szkolnym planujemy zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji R16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Na zakończenie kursu w zakresie organizacji R3, jak i R16, odbędzie się egzamin kwalifikacyjny. Ukończenie tych kursów daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

W Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  mogą brać udział również uczniowie klas maturalnych, pod warunkiem, że przed zakończeniem nauki na Kursie, dostarczą świadectwo ukończenia swojej szkoły średniej. 

Organizowany przez naszą szkołę Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest nieodpłatny, słuchacza obowiązuje jedynie uiszczenie opłaty na Radę Rodziców.

Zjazdy będą odbywać się od piątku do niedzieli, według ustalonych wcześniej terminów.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Telefon: 41/356-40-03 
 
Źródło: ZSCKR Chroberz