Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu  17.12.2021 r. o godz. 09:00 (1 termin). Jeżeli braknie kworum drugi termin o godz. 09:30. Zebranie odbędzie się w remizie OSP Niegosławice.

Jeżeli Zebranie się nie odbędzie z powodu braku kworum, Koło PZW w Złotej zostanie rozwiązane!

Prosimy kolegów o liczne przybycie.

Zarząd Koła PZW
w Złotej