Wróć do widoku mapyChroberskie Stow. Kobiet

CHROBERSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET

Prezes Zarządu: Morton Elżbieta Zofia
tel. 601 336 905

Zastępca Prezesa: Czubala Halina
Sekretarz: Kłap Gabriela
Skarbnik: Czerw Alina Jolanta
Członek Zarządu: Wypych Stefania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1) współdziałanie członków stowarzyszenia oraz pozyskanych do współpracy osób, instytucji i innych podmiotów wspierających rozwój wsi chroberz. 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, a także ogółu mieszkańców wsi chroberz. 3) poprawa warunków i tworzenie ekspozycji pomieszczeń przeznaczonych do spotkań stowarzyszenia.

Adres:

Chrobrego 16