Warto zobaczyć:

  • Zabytkowa figura św. Mikołaja z XIX wieku.
  • Most na rzece Nidzie zbudowany przez Wojsko Polskie. Piękne widoki na łąki w Dolinie Nidy.

Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw przy remizie OSP. Wyremontowano także świetlicę wiejską.

Historia sołectwa

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Nieprowic. Wieś została wspomniana w 1437 roku w kodeksie dyplomatycznym Polski, gdy w sprawie sądowej występuje pod tą datą świadek Janussius de Neprowycze.

W połowie XV wieku wg Długosza właścicielami wsi byli: Jan Nieprowski, Stanisław Nieprowski, Jan Czarnocki, i Przecław Czarnocki. Żyło we wsi 4 kmieci i 7 zagrodników. W 1579 roku wieś należy do pani Jasińskiej, która posiadała ośmiu kmieci na dwóch łanach ziemi, dwóch zagrodników, pięciu chałupników oraz jednego rzemieślnika  i jednego rybaka.

Wieś ucierpiała podczas odwrotu  wojsk rosyjskich z Krakowa w III 1794 roku. Zapisano  w pewnym pamiętniku z tamtych czasów  „W Nieprowicach mordowano kto się nawinął”. W 1827 roku wieś liczyła 51 domów i 345 mieszkańców, natomiast w 1888 roku wieś ma 70 gospodarzy na 428 morgach ziemi. Od 1864 roku istniał we wsi też folwark szlachecki.  Folwark gruntów ornych posiadał 340 mórg. Miał też  pięć budynków murowanych   i osiem drewnianych..

W końcu XIX wieku wieś należy do gminy Złota, parafia Chroberz. Podczas II wojny światowej był to obszar Republiki Pińczowskiej. W dniu 9 VIII 1944 1 Brygada AL. rozbiła we wsi oddział armii niemieckiej.