Warto zobaczyć:

  • Dom nr. 28 ,drewniany z ok. 1900r.
  • W Wojsławicach zachowały się budynki po byłej Spółdzielni Produkcyjnej.
  • Figurka przydrożna z 1958 roku, która ufundowała Maria Żmuda. Do niedawna odbywały się przy niej spotkania różańcowe.
  • Przez wieś przebiegają torowiska kolejki wąskotorowej z początków XX wieku. Obecnie nieczynna.
  • Ciekawym obiektem, wartym obejrzenia jest drewniany młyn, który nadal służy mieszkańcom Wojsławic i okolicznych miejscowości. Właścicielem młyna jest Cezary Brudz.

Dzięki inicjatywie mieszkańców w roku 2007 powstała świetlica wiejska, a Gmina Złota ogłosiła przetarg na budowę nowego budynku pod nazwą Schroniska Turystycznego "Dom Ludowy Wojsławice". Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. Obok świetlicy, dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym, powstał plac zabaw. Budynek został rozbudowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców w 2020 roku.

Historia sołectwa
Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Wojsław. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z rejestrów podatkowych w 1508 roku. Pojawia się wtedy jako „de Voyslavycze”. Pierwsze wzmianki o Wojsławicach pochodzą z wczesnego średniowiecza i mówią, że właścicielem wsi był ród Gerałtów.

W 1579 roku wieś zapisano jako należącą do parafii Chroberz. Mieszkało w niej 18 kmieci, na 9 łanach ziemi. Oprócz nich mieszkało tu 4 zagrodników, 2 chałupników, 10 komorników i 3 rybaków. Opis Królestwa Polskiego z 1827 roku podaję, iż we wsi mieszkało 255 mieszkańców w 41 domach. W końcu XIX wieku wieś miała 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi.

Obok wsi istniał folwark szlachecki wchodzący w skład dóbr Chrobrza.