Warto zobaczyć:

  • Malowniczy punkt widokowy w Rudawie Starej na meandry rzeki Nidy (pomiędzy Rudawą Starą, a Chrobrzem).
  • Ikony Jadwigi Wierzbickiej. Wystawa prac artystki do zobaczenia m.in. w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Przy udziale środków unijnych Gmina Złota zmodernizowała Dom Ludowy, w który znajduje się m.in. świetlica wiejska. Obok powstał funkcjonalny plac zabaw dla dzieci.

Historia sołectwa

Nazwa wsi pochodzi od koloru miejscowej ziemi, która wtedy przypominała kolor czerwony (rudawy). Pierwsza wzmianka pochodzi z 1397 roku. Wieś wspomniana jest przez Jana Długosza jako należąca do Jakuba i Jana z Międzygórza herbu Kopaszyna. Miała wtedy 2 i pół łana kmiecego, karczmę. Dziesięcinę w wysokości 4 grzywien oraz 4 pęków konopi dawano kościołowi w Probołowicach. Były tu dwa dwory szlacheckie.

W XVII wieku była tu już szkoła i dom dla starców. Obydwie te instytucje prowadził w 1653 Sebastian Zatorski. W czasie powstania kościuszkowskiego „W Rudawie kozactwo brało dzieci na spisy i do palących budynków wrzucało”. W 1827 roku były tu 24 domy i 176 mieszkańców. W opisie  XIX –wiecznej Polski  zapisano  tu wieś i folwark, gmina Złota, parafia Chroberz. W 1873 folwark liczył 473 morgi ziemi. Budynków murowanych było pięć. Wieś miała wtedy 37 gospodarzy na 118 morgach ziemi.