WYNIKI II TURY WYBORÓW

Obwód

Waldemar Podsiadło

Ireneusz Gołuszka

Nieprowice

131

40

Chroberz

387

212

Złota

452

299

Pełczyska

303

220

Stawiszyce

71

133

SUMA

1344

904

Godz. 21:00 - koniec głosowania w II turze wyborów samorządowych.

Frekwencja na godz. 17:00.

1. ZPO Złota - 54,16%

2. Dom Ludowy Chroberz - 47,35%

3. Świetlica wiejska w Pełczyskach - 47,87%

4. Świetlica wiejska w Nieprowicach - 47,52%

5. Świetlica wiejska w Stawiszycach - 56,90%

Od godziny 7.00 trwa głosowanie w wyborach samorządowych - II tura. Frekwencja w poszczególnych obwodach.

1. ZPO Złota - 20,52%

2. Dom Ludowy Chroberz - 15,78%

3. Świetlica wiejska w Pełczyskach - 13,48%

4. Świetlica wiejska w Nieprowicach - 20,13%

5. Świetlica wiejska w Stawiszycach - 24,58%

Źródło: chroberz.info

wybory