Rada Gminy Złota na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z wnioskiem, Rada Gminy Złota dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pińczowie.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Złota, ul Sienkiewicza 79, w pokoju nr 5 w godzinach 8.00-15.00. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

ławnik