Kierowcy wybierający się w podróż drogą Nieprowice – Zagość Stara, proszeni są o wybranie innej trasy, ze względu na zalanie znacznego jej odcinka. Jest to wynik wysokiego stanu wody w rzece Nidzie i tworzeniu się rozlewisk na jej nieuregulowanym odcinku.

Autor: red., chroberz.info

Zalana droga w Nieprowicach
Droga Nieprowice - Zagość Stara (zdjęcie ilustrujące)