W piątkowe przedpołudnie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach została podpisana umowa na przyznanie dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”.

W ramach projektu przewidziano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową wykonaną z materiałów odpornych na korozję z napędem 4x4 uterenowionym oraz sprzętu ciężkiego i innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska oraz ubrania wysokiej specjalizacji (węże pożarnicze W75 – 5 szt., W52 – 5 szt., ubrania żaroodporne 2 szt., pompa szlamowa WTX 40).

Wartość zadania to 1 318 200,00 zł. Środki pochodzić będą m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę po stronie samorządu gminy Złota podpisał Wójt Tadeusz Sułek oraz Skarbnik Ewa Pawełczak, natomiast ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik oraz Wicemarszałek Marek Bogusławski.

Autor: pb, chroberz.info

podpisanie umowy