W uroczystość Niedzieli Palmowej, rozpoczęliśmy celebrację Wielkiego Tygodnia. W liturgii wspominamy moment, kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, pięć dni przed swoją męką i ukrzyżowaniem. Proboszcz parafii Chroberz, ksiądz Wojciech Czekaj poświęcił przyniesiony palmy, a po uroczystej sumie odbyła się procesja wokół naszej świątyni.

Zdjęcia: Mariusz Świetlik. 
Autor: pb, chroberz.info 

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa

niedziela palmowa