W niedzielę, 30 lipca OSP Stawiszyce świętowały 60 - lecie powstania jednostki. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz przeczytania historii jednostki.

>> GLAERIA ZDJĘĆ [ZOBACZ] <<

Autor: Paweł Bochniak, chroberz.info

stawiszyce

Zgodnie z posiadaną dokumentacją Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszycach powstała w 1963 roku. Głównym inicjatorem był druh Jan Górniak, syn Ignacego z Pełczysk. Grupę inicjatywną stanowili Stefan Zieliński, Stanisław Korczak, Stefan Pobiega i Marian Różycki.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano na prezesa Stefana Pobiegę, komendantem został Stefan Zieliński, sekretarzem Marian Różycki a skarbnikiem Kazimierz Soja.

W szeregi straży wstąpili jeszcze Edward Kłos, Czesław Kłos, Stefan Chołda, Stanisław Lis, Stanisław Woźnicki, Stefan Kulik, Stanisław Wójcik, Stefan Grzywna, Jerzy Borzęcki, Wiesław Soja, Henryk Mucha i Tadeusz Swat.

Straż na początku działalności otrzymała z komendy powiatowej straży pożarnej w Pińczowie kilka odcinków węży oraz motopompę M-400. Sprzęt ten został zlokalizowany w pomieszczeniu Domu Ludowego w Stawiszycach.

W owym czasie pożary zdarzały się często z zaprószenia ognia lub podpalenia, gdyż budynki z drewna stanowiły wtedy ponad 70 procent zabudowań wiejskich, a do tego niektóre były wciąż kryte słomą.

Od samego powstania straż prowadziła działalność społeczną i kulturalną. Organizowała zabawy. Pieniądze z nich przekazywała na działalność statutową. Udział w akcjach oraz zawodach pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu zaowocował otrzymaniem większej ilości sprzętu. Była to między innymi kolejna motopompa, tym razem M-800.

5 września 1976 roku na pomieszczenia straży został przeznaczony Dom Ludowy. Przyczynił się do tego komendant gminny Władysław Podraza. W uroczystym przekazaniu uczestniczył ówczesny naczelnik gminy Edward Materek. Otrzymany budynek wymagał pilnych remontów. Strażacy wykonali je własnymi siłami za pieniądze uzyskiwane z organizowanych zabaw. Zainstalowali nową syrenę elektryczną na dachu swojej nowej remizy.

W międzyczasie zmienił się zarząd jednostki. Prezesem został Edward Jaskulski, a naczelnikiem Jerzy Borzęcki.

Kolejną ważną datą w historii jednostki było otrzymanie sztandaru. Miało to miejsce 18 września 1983. Przekazał go druhom ówczesny naczelnik gminy Andrzej Nowak, a odebrał - prezes strażaków ze Stawiszyc, którym wtedy był Edward Kłos. Sztandar został ufundowany ze składek członków straży i ludności Stawiszyc.

14 lipca 2003 wójt Tadeusz Sułek przekazał strażakom samochód. W późniejszym czasie został on zamieniony na busa - mercedesa sprintera. To auto, uzyskane z pomocą ówczesnego marszałka województwa Adama Jarubasa, służy jednostce do dziś.