Fundacja Ekorozwój Ponidzia w partnerstwie z Gminą Pińczów zrealizuje zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z remontem Pomnika Republiki Pińczowskiej w miejscowości Byczów”.

Pomnik, oddany w sierpniu 1969 roku, według projektu p. Kumora z Kielc, rodzinnie związanego z Chrobrzem, przejdzie gruntowną renowację. Roboty obejmą odnowienie pomnika, ciągów pieszych, podestów i schodów, a także renowację muru przy pomniku i montaż elementów małej architektury (15 ławek, 2 stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna). Zadanie zakończy się pod koniec października tego roku.

Inwestycja będzie kosztować 386 tysięcy 908 złotych i w całości będzie sfinansowana z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach LGD Ponidzie.

Autor: Paweł, chroberz.info

pomnik współcześnie byczów
Współczesny widok otoczenia pomnika i jego fragment (fot. Paweł, chroberz.info)

pomnik
Pomnik upamiętniający istnienie Republiki Pińczowskiej. Pomnik oddany w sierpniu 1969 roku. Zdjęcie wykonane na początku lat 70 tych przez Pawła Pierścińskiego i wykorzystane w albumie Ziemia Pińczowska. (www.stary.chroberz.info)