Biskup Kielecki Jan Piotrowski dekretem z 25 marca 2022 roku ustanowił Dekanalnych Duszpasterzy Małżeństw i Rodzin, wśród nich znaleźć można nazwiska księży którzy pracowali w naszych parafiach.

Jak głosi komunikat biskupa - szczegółowe zasady misji zawarte są w Instrukcji o Posłudze Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin, które mianowani Księża otrzymali w załączeniu do dekretu. Mam głęboką nadzieję, że ta posługa podjęta ze zrozumieniem zaowocuje w realizowaniu przygotowania do sakramentu małżeństwa, jak również w duchowym towarzyszeniu małżeństwom i rodzinom.

W zestawieniu 33 mianowanych duchownym znaleźli się księża pracujący kiedyś jako wikariusze w parafii Chroberz, tj. Ks. Marek Zielonka (proboszcz parafii Świętomarz, oraz wicedziekan dekanatu bodzentyńskiego), Ks. Marek Tazbir (proboszcz parafii Szaniec), a także ksiądz Jerzy Korona, który był proboszczem parafii Złota, obecnie jest proboszczem parafii Kozłów (dekanat małogoski).

Autor: red., chroberz.info na podstawie DK.

Biskup kielecki