Przy pomniku w Kozubowie uczczono 77 rocznice utworzenia podczas II wojny światowej partyzanckiej Republiki Pińczowskiej, czyli wyzwolonego spod okupacji obszaru na terenach dzisiejszych powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatu pińczowskiego, w tym gminy Złota na czele z wicewójt Jolantą Fichtel, a także organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy powiatu oraz goście.

Źródło: UG Złota. Zdjęcia: Marta Gajda (Radio Kielce), Agata Chrobot (UMiG Pińczów).

republika obchody

republika

republika obchody

republika