Dwa odcinki dróg dojazdowych w Woli Chroberskiej zostały pokryte dywanikiem asfaltowym w ramach realizowanego przez Gminę Złota, od 2016 roku, programu „Asfaltowa droga do każdego siedliska”.  

Wykonawcą zadania była firma KWARC z Mikułowic, która wygrała postępowanie przetargowe. W jego ramach wykonano m.in.  ścięcie i wyrównanie poboczy, wyrównano istniejącą podbudowę, wzmocniono również podbudowę kruszywem, a na zakończenie pokryto odcinki mieszanką mineralną.

Źródło: chroberz.info

nowy dywanik w Woli Chroberskiej

nowy dywanik w Woli Chroberskiej