W ślad za spotkaniami informacyjnymi z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego w Kielcach w sprawie możliwości przyłączania się do sieci gazowniczej posesji z terenu gminy Złota zamieszczamy do pobrania ankietę przedgazyfikacyjną [Pobierz]

- Wersja pdf ankiety [Pobierz]

Źródło: UG Złota