HARMONOGRAM MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY ZŁOTA
15.03.2017r.: Stawiszyce, Miernów, Probołowice, Kostrzeszyn, Pełczysk.
16.03.2017r.: Rudawa, Złota, Niegosławice, Wola Chroberska, Żurawniki, Biskupice.
20.03.2017r.: Chroberz, Wojsławice, Nieprowice.

grafika śmieci