Konferencja w pałacu w Chrobrzu{like} W Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu zorganizowano drugi dzień międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą XX VERTINIANA „FUNDAMENTALNE KATEGORIE LUDZKIEGO POZNANIA. Zagadnienie V: przyczyna i cel”. Otwarcia i powitania gości w Chrobrzu dokonali wicestarosta powiatu pińczowskiego Ryszard Barna oraz sekretarz gminy Złota Ireneusz Gołuszka.

Prelegentami byli naukowcy m.in. z Polski, Ukrainy i Rosji, a wśród poruszanych tematów były aktualne obecnie zagadnienia związane m.in. z formą, przyczynami i konsekwencjami współczesnej „wędrówki ludów”. Dr Aleksandra Pisarska z UJK mówiła o celach społecznych realizowanych przez szkoły wyższe.

Konferencja odbyła się również w Pińczowie oraz Kielcach, a jej organizatorem był Zespół Badawczy Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach oraz Stowarzyszenie Współpracy „Polska – Wschód” Oddział Świętokrzyski przy współpracy z: Instytutem Filologii Obcych UJK oraz Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej. Pomoc logistyczną zapewnił m.in. Urząd Gminy Złota oraz Starostwo Powiatowe w Pińczowie, a wsparcia finansowego udzielił Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Autor: Paweł, logo chroberz.info. Zdjęcia: Ewa Nowak.

Konferencja w Chrobrzu

Konferencja w Chrobrzu


Konferencja w Chrobrzu

Konferencja w Chrobrzu