Weronika Zagan z ZSCKR Chroberz{like} Przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendystką Premiera z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu została Weronika Sagan. Aby znaleźć się wśród wyróżnionych trzeba było legitymować się najwyższą średnią ocen w szkole lub odnosić ponadprzeciętne sukcesy w jednej dziedzinie wiedzy.

W województwie świętokrzyskim stypendium otrzyma 137 osób.

Autor: pb, logo chroberz.info. Fot. facebook