Fotorelacja z wizyty w Instytucie{like} Uczniowie klasy drugiej i trzecich technikum rolniczego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu pod opieką nauczycieli: Jerzego Wojtasika i Teresy Ryczek, zapoznali się z działalnością i pracą badawczą Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Była to wizyta w ramach zajęć praktycznych, które realizowane są w chroberskiej placówce.

W laboratorium Działu Biotechnologii Zwierząt młodzież wysłuchała wykładu na temat oceny i seksowania nasienia zwierząt hodowlanych. Wizyta w Laboratorium Genomiki pozwoliła uczniom ukształtować pogląd na to, czym jest ocena genomiczna.

Następnie w Aleksandrowicach uczestnicy wycieczki dydaktycznej, zwiedzili fermy zwierząt ras zachowawczych królików, drobiu oraz owiec, a na fermie w Kobylanach mogli zobaczyć nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji bydła mlecznego.

Wizyta odbyła się dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych IZ PIB oraz Działu Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką, który wizytę zorganizował. Za co społeczność ZSCKR serdecznie dziękuje!

Autor: pb logo chroberz.info na podstawie JW, ZSCKR w Chrobrzu. Zdjęcia: IZ w Krakowie oraz Paweł Doroz.

Fotorelacja z wizyty w Krakowie

Fotorelacja z wizyty w Krakowie