Przyjmowanie podatku rolnego w Woli Chroberskiej odbędzie się w świetlicy dnia 14.03.2021 r. (niedziela) od godz. 15:00.

Sołtys wsi
Małgorzata Przyłucka

Wola Chroberska