Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy Złota w 2019 rok.