Miejscowość administracyjnie należąca do gminy Pińczów. Kiedyś należała do dawnej gminy Chroberz. Obecnie parafia Chroberz. Sąsiaduje z Wojsławicami i Chrobrzem. Nazwa pochodzi od imienia margrabiego Aleksandra Wielopolskiego do którego majątku należała.