Chroberz, wieś na Ponidziu, dumna ze swojej nazwy, bo to miejsce niegdyś odwiedził sam Bolesław Chrobry, dziś znana jest z okazałego pałacu i parku należącego do rodziny Wielopolskich.

Nie każdy odrestaurowany pałac w Polsce można zwiedzać i nie w każdym turysta jest tak mile widziany jak w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, pomiędzy Wiślicą a Pińczowem. Oprowadzą go, pokażą wnętrza, opowiedzą historię pałacu i regionu za darmo. Zwróćcie szczególną uwagę na losy pierwszego właściciela, Aleksandra margrabiego Wielopolskiego. Wielopolski był  urzędnikiem Królestwa Polskiego - utworzonego po powstaniu listopadowym przez władze carskie na terenie zaboru rosyjskiego. Przeszedł do historii jako ten, który zarządził brankę do wojska carskiego w 1863 r.

W ten sposób chciał uniemożliwić wybuch powstania styczniowego, które jak sądził doprowadziłoby nasz naród do klęski. Był raczej zwolennikiem ułożenia sobie dobrych stosunków z caratem i uzyskania jak największych swobód dla obywateli Królestwa.

Liczył, że branka powstrzyma rewolucyjny zapał, który panował na ziemiach polskich. Niestety pomylił się. Paradoksalnie właśnie branka doprowadziła do wybuchu powstania. Poza tym jego przypuszczenia się sprawdziły - upadek powstania spowodował, że kibitki na Syberię jeździły jeszcze częściej a wiele majątków przepadło bezpowrotnie. Do dziś pytanie czy margrabia był zdrajcą czy patriotą pozostaje otwarte. Tak jak drzwi jego pałacu, otwarte są dla wszystkich, którzy sami chcą poszukać odpowiedzi na trudne pytania.

Autor: Marta Grzywacz
Źródło: http://www.rmf.fm/swoja-droga/show,306,chroberz-palac-wielopolskich.html