Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Złota w 2021 roku przedstawiło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., które będzie realizować umowę na odbiór odpadów komunalnych w najbliższym roku.

Źródło: Urząd Gminy Złota