W roku 1926 władze gminy Chroberz, mając za sobą poparcie ogółu mieszkańców, zwróciły się do wojewody kieleckiego z wnioskiem o zamianę jednostki osadniczej Chrobrza z wsi na osadę oraz zezwolenie na targi w każdą środę.

Argumentowano tak: wieś liczy 1500 mieszkańców i 268 domów, czynne są poczta, apteka, piekarnia, restauracja, mleczarnia, 8 sklepów masarskich, 6 galanteryjnych i 1 rzeźniczy, pracuje tu felczer i właśnie osiedlił się lekarz, życie kulturalne i oświatowe rozwija aktywne koło młodzieży ludowej wespół ze strażą ogniową.

Ponadto prowadzi produkcję duża gorzelnia, a przez wieś przebiega linia kolejki wąskotorowej.

Wojewoda odniósł się do prośby niechętnie i zgody nie dał. Nie pomogło również odwołanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które również nie przychyliło się do życzenia mieszkańców, opierając się na nieprzychylnej opinii wojewody.

Źródło: Album Gminy Złota 


Chroberz - lata 30-te (z archiwum P.B)