Przegląd prasy kieleckiej z początków XX wieku przynosi nam ciekawe informacje dotyczące Chrobrza, który w tamtym okresie był ważnym ośrodkiem w naszym województwie, również ze względu na hodowlę rasowych koni w majątku Wielopolskich. Ogiery ze stajni margrabiego ścigały się w wielu prestiżowych gonitwach na świecie, zdobywając najwyższe laury,a  dla swojego właściciela pokaźne sumy pieniędzy. „Gazeta Kielecka” z 5 kwietnia 1914 roku publikuje ogłoszenie takiej o to treści:

"W sezonie kopulacyjnym 1914-go roku w stadzie Chroberz Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego będzie czynny ogier pełnej krwi angielskiej „RAMUNGIO II” gniady, ur. w 1909 r. u p.Jana Reszkego, po og. Locarno”, s.Ben d'Or'a”, z klaczy „Ruling Star” po „Rulerze”.Biegał w Petersburgu i Warszawie 2-1. i 3-1. razy 18-wygrał 11 I-ch, 4 II-ie 2 III-ie nagrody na sumę rb. 12,950.
 
Opłata za stanówkę klaczy pełnej krwi rb. 100, klaczy pół krwi rb. 50. Klacze pół krwi, należące do mieszkańców powiatu Pińczowskiego, za opłatą rb. 15. Utrzymanie klaczy w stadzie: jałowych 75 k, źrebnych i ze źrebięciem rb. 1 dziennie, na stajnię po rb. 5 od klaczy.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do Zarządu dóbr Chroberskich, poczta i telegraf Chroberz, gub. Kieleckiej, ekspedycja koni Jędrzejów, stacja dr. Żel. Nadwiślańskiej."