Snopowiązałka (wiązałka) - maszyna rolnicza służąca do zautomatyzowanego koszenia zboża, traw nasiennych i rzepaku i jednoczesnego wiązania go w snopy za pomocą sznurka. Jest to żniwiarka z zamontowanym urządzeniem do wiązania snopów.

Snopowiązałki można podzielić na urządzenia wprawiane w ruch przy pomocy koni (wtedy zasilanie części tnąco-wiążących odbywa się poprzez przenoszenie ruchu z kół części jezdnej) lub jako maszyny dołączane do ciągnika rolniczego i czerpiące z niego zasilanie z wałka odbioru mocy poprzez wał Cardana.

Snopowiązałki były jednymi z pierwszych żniwnych maszym rolniczych znacznie usprawniających prace polowe. Chociaż wyszły już niemal z użycia zastąpione przez kombajny zbożowe to jednak bywają u żytkowane głównie w gospodarstwach o niedużych areałach i w specjalistycznych uprawach nasiennych.

kod qr

Pierwsza snopowiązałka (podobnie jak i żniwiarka) była maszyną ciągnięta przez konie lub woły i została skonstruowana w roku 1876 (także jak żniwiarka) przez Cyrusa McCormicka.

Ludzie przyjeżdzali nawet z bardzo odległych stron aby obejrzeć na własne oczy maszynę o bsługiwaną tylko przez jednego człowieka, która mogła kosić zboże i jednocześnie je wiązać. Pomiędzy rokiem 1877 a 1885 McCormick wyprodukował i sprzedał ok. 50 000 (takich jak przedstawiony na zdjęciu model) snopowiązałek.

Produkowany z importowanego sizalu sznurek do snopowiązałek był w PRL ważnym tematem w mediach, zawsze go brakowało. Po 1989 gdy opanowano produkcję sznurka z polipropylenu, Polska stała się eksporterem takiego sznurka.

Opis pochodzi ze strony: zarowianie.org.pl

Snopowiązałka Chroberz
Snopowiązałka z chroberskiej ekspozycji (fot. Dariusz Garlej)

tb4.jpg Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny. Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny. Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny. Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny. Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny. Pogrzeb Zofii Maj Miniatury Kawalerka chroberska, okres międzywojenny.
Chroberz, rok około 1981/82 - w tle charakterystyczne kopki w kłucki. Od lewej Zofia Maj na pierwszym tle Tadeusz Bochniak. (www.stary.chroberz.info)