Wzorem naszego forum (www.forum.chroberz.info) na którym od 2007 roku zaczęliśmy gromadzić odnośniki/materiały o naszej okolicy znalezione w przepasnym internecie, stworzyłem w serwisie chroberz.info w "Wiadomościach", kategorię o tytule "Znalezione", gdzie będę się starał z Waszą pomocą prezentować materiały które ukazały się o Chrobrzu i najbliższych miejscowościach (parafii).  Prezentowanym w tym newsie artykule jest materiał traktujący o znalezionych w lasach w okolicach Chrobrza kurhanach. Autor artykułu jednak usilnie pisze Chroberz, a ja się temu nie sprzeciwiam ;-)

Treść artykułu
W Chrobrzu (Świętokrzyskie) archeolodzy przebadali dwa niewielkie kurhany wzniesione najprawdopodobniej w V/VI wieku n.e. – W Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym wykonaliśmy trzy datowania dla elementów organicznych związanych z kopcami. Jeżeli ich wynik się potwierdzi, to jest to znalezisko wyjątkowe – informuje PAP dr Piotr Włodarczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (IAiE PAN) w Krakowie.

Badania archeologiczne dwóch kurhanów w Chrobrzu były prowadzone przez IAiE PAN w Krakowie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykopaliska podjęto na wniosek konserwatora zabytków, z uwagi na uprawy leśne niszczące stanowisko.

- Przewidywaliśmy, że konstrukcje powstały w okresie schyłkowego neolitu, czyli połowie IV tysiąclecia p.n.e. Okazało się jednak, że są to dwa małe, blisko siebie położone kurhany z późniejszego okresu – mówi dr Włodarczak.

W czasie prac archeolodzy nie znaleźli żadnych zabytków, dzięki którym można by ustalić czas powstania kurhanów. Pod jednym z nasypów odkryto jedynie jamy będące pozostałościami po osadzie przedstawicieli kultury lubelsko-wołyńskiej z czasów neolitu (schyłek V tysiąclecia p.n.e.).

- Ponieważ nie odkryliśmy żadnych śladów pochówków, to najbardziej prawdopodobna wydaje się inhumacja. Ślady kremacji zwłok na pewno by się zachowały. Złożone w kopcu kości rozłożyły się w niesprzyjającym podłożu – dodaje archeolog.

Przypuszczenie naukowców, że w kurhanie złożono nieskremowane zwłoki powoduje szereg problemów interpretacyjnych.

- Z tak wczesnego okresu, czyli z przełomu okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza, jak wskazuje datowanie radiowęglowe, spodziewaliśmy się odkrycia pochówków ciałopalnych. Kilka kurhanów z pochówkami szkieletowymi znamy natomiast z dużo późniejszego etapu wczesnego średniowiecza – wyjaśnia kierownik badań.


Zdjęcie "Agencja Gazeta" 

Archeolodzy nadal nie mają pełnej wiedzy o obrządku pogrzebowym w V-VI w. n.e. na obecnych terenach Polski południowej. Jeśli potwierdzi się datowanie przebadanych kurhanów, będzie to wyjątkowe znalezisko. Naukowcy powrócą do badań w rejonie poprzednio badanych konstrukcji we wrześniu. Spodziewają się nowych interesujących odkryć.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.