Pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnej gminy Złota sięgają II tysiąclecia p.n.e. Świadczą o tym stanowiska archeologiczne w południowo-wschodniej części miejscowości Pełczyska. W dolnej partii północnego stoku wzgórza lessowego widnieją ślady osady, użytkowanej od II w.p.n.e. do IV w .n.e.

Oprócz tego liczne znaleziska miały miejsce w Chrobrzu.

Znaleziska archeologiczne, jak również przekazy dotyczące przemarszu Władysława Łokietka z Węgier (w czasie zajmowania Małopolski
w
1304r.) świadczą, iż przez Pełczyska-wzdłuż prawego brzegu Nidy-wiódł szlak drożny.

Około 1020 roku król Polski Bolesław Chrobry założył zamek i parafie Chroberz, a w 1370 roku po złamaniu nogi na polowaniu w lasach Przedborskich, na zamku w Chrobrzu odpoczywał król Kazimierz Wielki.

Historia gminy Złota jest mocno związana z historią powiatu pińczowskiego, który powstał w 1867 r.. Wówczas to w jego skład weszła gmina Złota i gmina Chroberz.

Urodzajne gleby spowodowały, że rozwijało się tu rolnictwo i rzemiosło, przemysł zaś występował tylko szczątkowo. Lata 1918-39 to czas umacniana rolniczego charakteru obu gmin. W Chrobrzu siedzibę miał ogromy majątek margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. W 1926 r. oddano do użytku linię kolejki wąskotorowej, mającą połączenie z kolejkami szerokotorowymi Jędrzejów-Kielce-Warszawa oraz Kocmyrzów-Kraków.

Korczynem, przebiegający przez terytorium gminy Chroberz i Złota.

Po ustaniu działań wojennych (II wojna światowa) powiat pińczowski reaktywowano w jego poprzednim kształcie. W 1955 roku utracił on swoją południową część, która to weszła w skład powiatu kazimierskiego. W nowej postaci powiat pińczowski składał się z 20 gromad.

W roku 1975 wszystkie powiaty w Polsce zostały zniesione. 1 stycznia 1973 r. z byłych trzech Gromadzkich Rad Narodowych-Chrobrza, Pełczysk, Złota-powstała gmina Złota.

Należy podkreślić fakt, iż 12 maja 1985 r. gmina uzyskała odznaczenie państwowe-Krzyż Grunwaldu II Klasy-z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

Od 1 lipca 1990 r. gmina działa w nowym systemie samorządu terytorialnego. W dniu 1 stycznia 1999 r. gmina powróciła do powiatu pińczowskiego.

Po roku 1995 nastąpił intensywny rozwój telefonizacji gminy. W sierpniu 1996 r. nastąpił odbiór cyfrowych central kompleksowej telefonizacji, tym samym został osiągnięty wysoki wskaźnik, który wyniósł ponad 90%.

W roku 1998 po ukończeniu inwestycji wodociągowej we wsi Wola Chroberska osiągnięto pełne zwodociągowanie gminy Złota!