Czyste powietrze wawoz.jpg

Chroberz, gmina Złota, leży w południowej części woj, świętokrzyskiego nad rzeką Nidą. Klimat łagodny, bardzo dobre gleby. Chroberz leży również w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Dogodne położenie komunikacyjne w kierunkach północ-południe i wschód-zachód. Gmina graniczy z gminami Pińczów, Wiślica, Czarnocin i z powiatami Busko Zdrój, Kazimierza Wielka.

Odległość od większych aglomeracji:

 • Kielce 60 km,
 • Kraków 85 km,
 • Katowice 150 km,
 • Warszawa 220 km.

Warzywa i owoce kwiat.jpg

Gmina Złota produkuje rocznie około 26 tyś. ton warzyw i 2,5 tyś. owoców, metodą konwencjonalną i ekologiczną. Są to surowce wysokiej jakości. Z warzyw największą produkcję stanowią: pomidory, ogórki, kapusta, cebula, selery, marchew, buraki ćwikłowe, natomiast z owoców - jabłka w szerokim asortymencie smacznych odmian.

Udostępnianie infrastruktury i zasobów gminy oraz gospodarki z sektora prywatnego na potrzeby inwestorów

 • Gmina jest w pełni z elektryfikowana i zwodociągowana oraz skanalizowana
 • W około 95 % jest z telefonizowana
 • W 70 % drogi gminne posiadają b. dobrą nawierzchnię (bitumiczną)
 • W roku 2004 skanalizowana została miejscowość Chroberz
 • Możliwość nabycia ziemi na cele rolnicze i poza rolnicze

Kierunki współpracy w następującym zakresie:

 • Rozwoju usług odnośnie produkcji tanich materiałów budowlanych i projektowania budownictwa wiejskiego
 • Rozwoju usług mechanizacyjnych i motoryzacyjnych
 • Rozwoju usług napraw sprzętu RTV,AGD, urządzeń elektrycznych, elektronicznych
 • Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i przechowalnictwa płodów rolnych. oraz skupu zorganizowanego. Powyższe uzasadnia się deficytem usług, a w przypadku produkcji rolnej nadwyżki produktów rolnych, które nie można w pełni zagospodarować.
 • Rozwoju turystyki i rekreacji, gdyż posiadamy walory przyrodniczo-krajobrazowe i zabytki kultury materialnej.
 • Rozwój sektora usług "życia codziennego" (fryzjer, szklarz, itp.)