Mapa Królestwa Polskiego autorstwa kartografa Roberta de Vaugondy. Mapa ta przedstawia Polskę w schyłkowych latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przed I rozbiorem Rzeczypospolitej w 1772 r. Mapa została narysowana w 1752 roku i opublikowana w wydanym w 1780 roku „Atlas Universel”.

mapa XVIII wiek
(Kliknij aby powiększyć)

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami z cyklu "Znalezione":
http://chroberz.info/serwis/index.php/historia/znalezione