Kolejny artykuł z cyklu „Czy wiesz, że...” czyli ciekawostki dotyczące naszego Chrobrza. Tym razem prezentujemy obwieszczenie odnalezione w „Gazecie Kieleckiej”, która ukazała się 15 stycznia 1931 roku. „Do rejestru handlowego działów A i B, Sądu Okręgowego w Kielcach, wciągnięto następujące wpisy pod nr: Dział A, 12 grudnia 1930 r. 2622: Firma otrzymuje brzmienie: . Właściciel Stanisław Bielicki. zam. w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 6. Na mocy aktu Nr Rep. 2936, zeznanego w kancelarji Notarjusza Szymańskiego w Warszawie w dniu 31 października 1930 roku. Stanisław Bielicki nabył aptekę - od Konstantego Michalskiego”.

Od Redakcji serwisu chroberz.info: Apteka o której mowa w powyższym ogłoszeniu początkowo mieściła się w piętrowym budynku, który jeszcze istniał w początkach 2000 roku. Był to pierwszy piętrowy budynek w Chrobrzu, z datą na frontonie 1902. Elewacja tego budynku była jak pamiętam i jak obrazuje wykonane zdjęcie, w kolorze pomarańczowym. Następnie siedzibą apteki był budynek, który zachował się do dnia dzisiejszego w doskonałym stanie. Położony jest na posesji, która od zachodu graniczy z plebanią, a od południa z ulicą prowadzącą w kierunku cmentarza. Właścicielką i jego mieszkanką jest Pani Sobota z domu Boczarska. Budynek jest parterowy, wybudowany z czerwonej cegły. Do wejścia głównego od strony ulicy prowadzą charakterystyczne murowane schody. Apteka znajdowała się tam jeszcze do 1973 lub 74 roku.


Dom piętrowy z 1902 roku, w którym była początkowo siedziba apteki. Obecnie budynek już nie istnieje.
Znajdował się między posesjami Państwa Duszów i Wieczorków. Zdjęcie wykonane w 1997 roku (autor. PB)