Przeglądając zasoby Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, natknąłem się na jeden z numerów „Gazety Krakowskiej” z połowy XIX wieku, gdzie w rubryce „Doniesienia prywatne” znalazła się wzmianka o Chrobrzu. 
 
Nr. 41 rok 1845, środa 19 lutego, Gazeta Krakowska. 
 
Poniżej cytat artykuły, zachowałem pisownie oryginalną.
 
„Doniesienia prywatne
 
W Dobrach Xiąż Wielki, Chroherz, Kozubów, Pińczów i Przyłęczek z przyległościami, w Królestwie Polskiem gubernii Radomskiej, Okręgach Miechowskim, Szydłowskim i Jędrzejowskim położonych, są  do wydzierżawienia w znacznej liczbie z wolnej ręki od dnia 1 Lipca r. b. I845 bez pańszczyzny na lat 24 za czynszem ziemnym morgowym, tak folwarki rozmaitej rozległości, jakoteż i mniejsze osady kolonialne. Do niektórych z niech dodane być mogą browary, gorzelniane, młyny i propinacye przyległe. Wykazy szczegółowe tych dosiadłości jakoteż warunki dzierżawy mogą przeglądane, począwszy od dnia 15 Kwietnia 1845 r. u Rządcy pałacu Wielopolskich w Krakowie, tudzież w kancellaryi Ekonomicznej dóbr Chroberz, w okręgu Szkalbmierskim położouych, w  któremto ostatniem miejscu przyjmowane będą deklaracye konkurentów w vadia opatrzone; poczem w miesiącu Czerwcu r. b. nastąpi w tejże kancellaryi przyznanie takowych dzierżaw; następnie w miesiącu Lipcu, w tychże Dobrach, sprzedawane będą przez licytacyą Ekonomiczną inwentarze robocze, owce, sprzęty i machiny rolnicze, apparaty, wódczane i piwne. „
 

(skan pierwszej strony nr.41 gazety)